Routes

Tijdens de Oer-IJ Expeditie kunnen wandelaars kiezen uit maar liefst 5 verschillende routes: 10, 16, 21, 26 en 31 km. Alle 5 de routes bestaan uit een echte ontdekkingswandeltocht. Op iedere route zijn veel restanten te zien van het oude Oer-IJ en de rol van wind en water bij vorming en later gebruik van dit landschap. Tijdens deze wandeltocht maken de wandelaars op een bijzondere manier kennis met het boeiende verleden van dit groene hart in Kennemerland. 

De routes starten en finishen allemaal dichtbij het station van Castricum en lopen door de regio Castricum, Akersloot, Uitgeest en Heemskerk. 

Routes

Tijdens de Oer-IJ Expeditie zijn er 5 verschillende routes: 

  • 10 km – Polder- en Duinroute
  • 16 km – Dog- en Katroute
  • 21 km – Molens- en Kastelenroute
  • 26 km – Langemeer- en Geestenroute
  • 31 km – Langemeer- en Kastelenroute

Oer-IJ Expeditie molen

10 km – Polder- en Duinroute
De Polder- en Duinroute is een mooie gevarieerde route die is ook goed geschikt is voor gezinnen met jonge kinderen. Net als alle andere routes gaat ook deze route eerst over het terrein van het strandvondstenmuseum langs het waterbergings- en natuurontwikkelingsproject van de PWN. De route gaat daarna langs de Oosterbuurt, een geest op een oude oeverwal van het Oer-IJ, naar de strategische plek van het oude kasteel Cronenburg. De 10 km route buigt hierna af om via oude dijkjes en oude wegen de bosrand te naderen. Hier volgt er een extra lus van 3 km door het glooiende duingebied met tot slot een prachtig uitzicht over het door wind en water gevormde landschap.

16 km – Dog- en Katroute
De 16 km route gaat vanuit Castricum dwars door de Castricummer-polder, het laag gelegen mondingsgebied van het Oer-IJ met oude kreken als huidige waterlopen. Bij Uitgeest aangekomen gaat de route langs de molens De Dog en De Kat die elk een eigen polder bemalen. Daarna kan op het altijd gezellige Regthuysplein even een korte pauze worden genomen. De route gaat verder door dit mooie geestdorp tot het groene scheidingsgebied met Heemskerk. Precies op de plek waar het Oer-IJ tussen de oude strandwallen een doorgang vond naar de zee. Hier volgt de route de noordelijke tak van het Oer-IJ om daarna over dijkjes te proberen om droge voeten te houden bij een waterberging en een tijd gedichte dijkdoorbraak. Door de tuinderstrook bereik je de bosrand om onderlangs de Papenberg de finish te bereiken.

21 km – Molens- en Kastelenroute
Deze route volgt de 16 km route, maar na het doorkruisen van de noordelijke tak van het Oer-IJ volgt er een extra lus naar het strategisch gelegen kasteel Assumburg. Dit is een van de 10 kastelen die in een halve boog heel dicht bij elkaar lagen. Je hoort en ziet de reden hiervan bij een van de informatiepunten, waarbij ook het water weer een rol heeft gespeeld. Net zoals bij de dichtbij gelegen inundatiegebieden van de Stelling van Amsterdam. Na een bezoek aan het kasteel met de mooi aangelegde tuin, gaat de route verder langs de zuidelijke tak van het Oer-IJ die eindigt bij kasteel Marquette, welke achter bomen verscholen ligt. Met een mooi uitzicht op natte weidevogelgebied, sluit de route hierna weer aan op de 16 km route.

26 km – Langemeer- en Geestenroute
Vanwege het thema ‘Water’ zijn er voor de 26 km en de 31 km nieuwe routes uitgezet over Akersloot. Vanuit Castricum loop je over hogere oeverwallen en door lage strandvlakten naar de oude oostelijk gelegen kustlijn. Hier zijn zo’n 5.000 jaar geleden de smalle naast elkaar gelegen strandwallen van Akersloot gevormd. Op deze strandwallen was eerste bewoning mogelijk waarbij het land al vroeg werd bewerkt en omgevormd tot zogenaamde geesten. Met alle waterlopen in de buurt, kent Akersloot vele oude stetjes (haventjes) waar spullen over het water naar land werden gebracht. Het schelpen branden bood vroeger werk aan velen, maar de kalkovens zijn verdwenen en staan nu in het Zuiderzeemuseum. De visserij en recreatie zijn hier gebleven. De route gaat verder over de hoge dijk die het boezemwater van het Langemeer moet tegenhouden, om daarna af te dalen naar het heel mooi laaggelegen veenweidegebied met vele weidevogels. Via het oude nog werkende museum gemaal 1879 zie je verderop de Dorregeestermolen als windgedreven tegenhanger om polders te bemalen. Vanaf het recreatiegebied bij het Uitgeestermeer, een walhalla voor watersporters, loopt de route langs de haven van Uitgeest naar het rustpunt op het Regthuysplein. De route sluit hierna aan op de 16 km route.

31 km – Langemeer- en Kastelenroute
Deze route pakt alle mooie landschapskenmerken mee. De route is gelijk aan die van de 26 km, maar volgt na het Regthuysplein de 21 km route. Na de locaties waar verdwenen kastelen Cronenburg en Ackersloot stonden, worden ook Assumburg en Oud-Haerlem aangedaan. Een route om veel kilometers te kunnen maken, maar zeker ook bewust even de tijd te nemen voor al het moois onderweg.

Oer-IJ Expeditie Polder

Veilig wandelen

Tijdens onze wandelevenementen willen wij als organisatie een zo veilig mogelijke wegsituatie creëren voor wandelaars én andere weggebruikers. Daarom is het belangrijk allemaal hetzelfde wandelgedrag te vertonen. Wij vragen je tijdens onze wandelevenementen, zoveel en waar mogelijk, rechts te wandelen. Hierdoor kunnen we onduidelijkheid voorkomen op routes die niet volledig zijn afgesloten voor wandelaars.

Let op: Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. Honden op het parcours zijn enkel aangelijnd toegestaan en niet in de binnenlocaties.

Rolstoel/handbike
Deelname met een rolstoel/handbike is mogelijk op alle routes, echter de laatste drie kilometer van de 10 km route zijn helaas niet toegankelijk met rolstoel/handbike. Dit omdat op dit deel van de route de paden heel rul zijn en stukken met duinzand bevatten. Mocht je willen deelnemen met een rolstoel/handbike aan de 10 km, sla dan op het 6 km punt bij de rotonde in Castricum rechtsaf langs de Beverwijkerstraatweg om vanaf daar de weg te volgen naar de finish toe.