• Goede doel

Goede doel

Het is goed toeven in onze regio. Naast alle verstedelijking is er gelukkig nog genoeg groene ruimte om prettig te kunnen leven; de kust, de binnenduinrand, de polders met strandvlaktes en veenweides. Nergens is het landschap zo gevarieerd als hier, wandelen, fietsen, kanoën. 

[button url=”https://www.oerij.eu/word-vriend-van-het-oer-ij/” label=”Meer info Stichting Oer-IJ!”]


Stichting Oer-IJ
Een groep betrokken burgers uit de regio vindt het belangrijk dat zorgvuldig met die buitenruimte wordt omgesprongen en heeft de Stichting Oer-IJ opgericht om zich daar voor in te zetten. Om dat doel te bereiken worden diverse activiteiten georganiseerd. De bewoners kunnen lezingen bijwonen, deelnemen aan excursies, routes fietsen of meedoen aan wandelingen met een van onze gidsen. Zo leren ze het landschap ‘lezen’ en ontdekken ze de verborgen schatten in hun eigen woonomgeving. Nooit geweten dat het zo interessant was, horen we vaak van enthousiaste deelnemers.

Het Huis van Hilde
We werken nauw samen met het Huis van Hilde, waar in een vaste tentoonstelling veel van die ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ gebied is te zien. Wij presenteren het buitenmuseum, het land waar Hilde heeft gewoond. Laten zien dat er achter elke verhoging in het landschap, kronkelige waterloop of dijklichaam een mooi verhaal schuilgaat. Met die informatie gaat de omgeving meer leven en wordt het nog leuker om hier te wonen.

De stichting voert gesprekken met gemeentebesturen, ondernemers, gebruikers en eigenaren van het landelijk gebied om de kennis over de kwaliteit en waarde van ons landschap met ze te delen en ze te betrekken bij een duurzaam beheer van de historische waarden. De Stichting draait helemaal op vrijwilligers. Wie ons werk wil ondersteunen, kan ‘Vriend van het Oer-IJ’ worden. Met de opbrengst betalen we onze organisatiekosten en worden nieuwe initiatieven opgestart.

Door de stichting een donatie te geven, kunnen wij naar buiten toe ook laten blijken dat veel meer mensen begaan zijn met de zorg voor een toekomstbestendig Oer-IJ gebied. Zodat niet alleen wij, maar ook onze kinderen daar straks blijvend van kunnen genieten.