Goede doel

De Oer-IJ Expeditie zet zich graag in voor een goed doel. Het goede doel van de 4e editie is Stichting Oer-IJ. Tijdens jouw inschrijving kun je een vrijwillige bijdrage doen aan deze stichting.

Stichting Oer-IJ

Een groep betrokken burgers uit de regio vindt het belangrijk dat zorgvuldig met die buitenruimte wordt omgesprongen en heeft de Stichting Oer-IJ opgericht om zich daarvoor in te zetten. Om dat doel te bereiken worden diverse activiteiten georganiseerd. De bewoners kunnen lezingen bijwonen, deelnemen aan excursies, routes fietsen of meedoen aan wandelingen met een van onze gidsen. Zo leren ze het landschap ‘lezen’ en ontdekken ze de verborgen schatten in hun eigen woonomgeving. Nooit geweten dat het zo interessant was, horen ze vaak van enthousiaste deelnemers.

Stichting Oer-IJ maakt plannen voor een betere ontsluiting van het Oer-IJ gebied door meer wandel- en fietsroutes te (laten) realiseren en werkt aan een educatieproject om op alle basisscholen in de regio de leerlingen op een aansprekende manier te informeren over de geschiedenis van het landschap in hun eigen woonomgeving.

Het Huis van Hilde

Stichting Oer-IJ werkt nauw samen met het Huis van Hilde waar in een vaste tentoonstelling de ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ in beeld wordt gebracht. Deze tentoonstelling sluit mooi aan bij de activiteiten van de Stichting Oer-IJ, die het buitenmuseum presenteren: het land waar Hilde heeft gewoond. De beelden laten zien dat er achter elke verhoging in het landschap, kronkelige waterloop of dijklichaam een mooi verhaal schuilgaat. Met die informatie komt de omgeving tot leven en wordt het nog leuker om er te wonen.

De stichting voert gesprekken met gemeentebesturen, ondernemers, gebruikers en eigenaren van het landelijk gebied om de kennis over de kwaliteit en waarde van het landschap te delen en te betrekken bij een duurzaam beheer van de historische waarden. De Stichting draait helemaal op vrijwilligers. Wie het werk van de stichting wil ondersteunen, kan ‘Vriend van het Oer-IJ’ worden. Met de opbrengst betaalt de stichting de organisatiekosten en worden nieuwe initiatieven opgestart.

Door de stichting een donatie te geven, kunnen zij naar buiten toe ook laten blijken dat veel meer mensen begaan zijn met de zorg voor een toekomstbestendig Oer-IJ gebied. Zodat iedereen daar straks blijvend van kunnen genieten.

Klik hier voor meer informatie over het goede doel.