• Thema 2019

Thema 2019

Het thema voor de Oer-IJ Expeditie 2019 is 'Militair landschap'. Gidsen en re-enactments laten tijdens de wandeling van de Oer-IJ Expeditie zien en horen wat er vroeger in dit landschap gebeurde. Tijdens dit wandelevenement vertellen gidsen wat je in het landschap nog kunt terugzien van de militaire geschiedenis.

Het gebied waar het Oer-IJ doorheen stroomde was veelvuldig een strijdtoneel. In sommige periodes betrof het strijd om het landschap, in andere periodes werden de kwaliteiten van het gebied ingezet ter verdediging van Amsterdam of Nederland in zijn verschillende gedaantes. Het landschap in het gebied rond Castricum en Uitgeest toont nog vele sporen van militaire veldslagen, kampementen en andere vormen van strijd die het landschap als basis hebben.

Een recente opgraving toont aan dat de Romeinen tot bij Krommenie zijn gekomen. Ook de Vikingen zijn er vermoedelijk geweest. Het verhaal gaat dat Beverwijk eerst Agathaparochie heette met de mythe dat Rorik de Noorman een meisje uit het gebied wilde ‘schaken’ en tegengehouden werd door de Heilige Agatha.

 

Tijdens de middeleeuwen werd in Kennemerland een ring van kastelen gebouwd. Lieten de Hoekse en Kabeljauwse twisten, de Stichtse oorlog en de Arkelse oorlog het gebied relatief ongemoeid, de opstand van het Kaas- en Broodvolk begon juist in Alkmaar en Hoorn en trok via Kennemerland op naar Haarlem en later Leiden.

In de Napoleontische tijd vond de slag bij Castricum plaats (1799), waarbij de Russen en de Engelsen samen tegen de en Bataven geholpen door de Fransen hun strijd op Noord-Hollands grondgebied uitvochten.

De Stelling van Amsterdam benutte de laaggelegen gebieden om een ring van water rond Amsterdam te kunnen creëren en zette forten bij zwakke gedeelten zoals dijken en kanalen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog streek de Festung Roma in Castricum neer met honderden bunkers, radarstations en lanceerplatforms.